Subscribe

 

Sunday, September 20, 2020

Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από αλλοδαπή εταιρεία  

Hellenic News
Hellenic News
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

Meet Dominic Adriano Albano: Actor, model, social media personality

Hellenic News of America's Markos Papadatos chatted with actor, model, and social media personality Dominic Adriano Albano. He opened up about his upcoming Jabbr...

AHI to Pentagon: Congressionally-approved Military Construction Funding for NSA Souda Bay Needs to be Provided

American Hellenic Institute (AHI) President Nick Larigakis wrote to Secretary of Defense Dr. Mark Esper to raise the Institute’s concern that funding that has...

Aphrodite Kotrotsios Talks First-Ever Virtual Hermes Expo for Greek American Businesses

The first-ever Virtual Hermes Expo is set for September 28 to October 1, 2020 Project director Aphrodite Kotrotsios chatted with Digital Journal's Markos Papadatos about...

Metropolis of Chicago announces Project HOPE that will support food and housing needs of Chicago area residents

The Greek Orthodox Metropolis of Chicago announced today the launch of a new ministry designed to address food security and stable housing for families...

AHI Commends U.S.-Cyprus MoU to Create Security Training Center

AHI commends Secretary of State Mike Pompeo’s September 12, 2020, visit to the Republic of Cyprus where he signed a Memorandum of Understanding (MoU)...

Missing Persons in Cyprus Fact Sheet Published by AHI

The American Hellenic Institute (AHI) announced it has published a fact sheet that details the humanitarian issue of the Missing Persons in Cyprus, a...

Greek Orthodox Metropolis of Chicago has announced a not-for-profit entity to be created

Metropolis of Chicago begins search for qualified board candidates for Greek Orthodox Metropolis of Chicago Foundation The Greek Orthodox Metropolis of Chicago announced today it...

12 Οκτωβρίου 2016.

 

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

 

Το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών προσελκύει τελευταία η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, μετά την μεγάλη μείωση των τιμών, που έχει συμβεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Συνήθως, αγοραστής του ακινήτου είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο για να αγοράσει πρέπει να αποκτήσει (εάν δεν έχει ήδη) ΑΦΜ, δηλαδή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην εφορία στην Ελλάδα. Κατ’ εξαίρεση, αγοραστής του ακινήτου μπορεί να μην είναι φυσικό, αλλά νομικό πρόσωπο, δηλαδή μία εταιρεία, που έχει την έδρα και την δραστηριότητά της εκτός Ελλάδος, ενώ στην Ελλάδα δεν έχει καμία δραστηριότητα ούτε βεβαίως και ΑΦΜ.

Thanks for reading Hellenic News of America

Η αλλοδαπή εταιρεία για να αγοράσει το ακίνητο στην Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ΑΦΜ, πράγμα που απαιτεί μία διαδικασία. Εκπρόσωπος της εταιρείας ή δικηγόρος με κατάλληλο πληρεξούσιο ή νομιμοποίηση πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια εφορία (στην Αθήνα είναι η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, στην Καλλιθέα), το καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, επισήμως μεταφρασμένο στην ελληνική, με την σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης περί Αποστίλλης (Apostille), εάν το έγγραφο προέρχεται από χώρα που έχει υπογράψει την σχετική διεθνή σύμβαση, ή να είναι επικυρωμένο από το Προξενείο της Ελλάδος στην ξένη χώρα, ή έστω από το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα.

Συχνά, αυτό που ονομάζουμε καταστατικό μίας εταιρείας στην Ελλάδα, σε μία χώρα του εξωτερικού δεν έχει την μορφή που γνωρίζουμε κατά το ελληνικό δίκαιο, μπορεί να μην περιλαμβάνει ακόμα και στοιχεία που στην Ελλάδα θεωρούμε βασικά και πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει προσπάθεια στην εφορία για να πείσει τους αρμοδίους περί τους είδους και των στοιχείων της αλλοδαπής εταιρείας που θέλει να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Επίσης, η αλλοδαπή εταιρεία πρέπει να στείλει πληρεξούσιο προς ένα πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, για να διορισθεί φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα της αλλοδαπής εταιρείας. Το πρόσωπο που θα διορισθεί φορολογικός εκπρόσωπος πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, ότι αποδέχεται το πληρεξούσιο και τον τίτλο του νομίμου εκπροσώπου.

Θα χρειασθεί επίσης και πρόσφατο, όχι παλαιότερο του μηνός, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του εξωτερικού, ότι η εταιρεία είναι εν λειτουργία και ότι δεν έχει διακόψει τις εργασίες της.

Αφού αποκτηθεί το ΑΦΜ στο όνομα της αλλοδαπής εταιρείας, που θα αγοράσει το ακίνητο, τα χρήματα για την τυχόν προκαταβολή για την αγορά του ακινήτου καθώς και για το σύνολο του τιμήματος πρέπει να σταλούν από το εξωτερικό, από τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η αλλοδαπή εταιρεία πρέπει να ανοίξει και τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των χρημάτων του τιμήματος του ακινήτου.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος

 είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,

Master of Laws.

www.greekadvocate.eu

[email protected]

 

 

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.