Ανακοινώνεται ότι οι άρρενες, γεννηθέντες το έτος 2000 (κλάση 2021) έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής το διάστημα από 2 Ιαν 2018 έως και 02 Απρ 2018.

Όσοι διαμένουν στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου, βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ (εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ), βεβαίωσης ΑΜΚΑ (εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr), και εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

Για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail).

Όσοι πάσχουν από σοβαρά, και μόνο, προβλήματα υγείας επιπρόσθετα υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα (Apostille) και επίσημα μεταφρασμένα.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.