Friday, July 19, 2024

      Subscribe Now!

 

6F5A4415-E4AF-4F70-B02B-5A58D8966126

Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για τον έλεγχο της αναπαραγωγής του μαγιάτικου με τη χρήση δεξαμενών μεγάλου όγκου που επέτρεψαν σε γεννήτορες που εκτρέφονται σε θαλάσσιους κλωβούς κατά τη διάρκεια του έτους. ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ