Friday, May 24, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
In GreekΑύξηση κερδών κατά 14% ανακοίνωσε στο εννεάμηνο του 2021 η Τράπεζα Πειραιώς

Αύξηση κερδών κατά 14% ανακοίνωσε στο εννεάμηνο του 2021 η Τράπεζα Πειραιώς

Hellenic News of America
Hellenic News of Americahttps://www.hellenicnews.com
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

Αύξηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 14%, στα 837 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2021 η Τράπεζα Πειραιώς.

Τα κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθαν στα 489 εκατ.ευρώ, έναντι 285 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPEs, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο

Σε δηλώσεις του, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, επισημαίνει ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δικαιολογούν βάσιμη αισιοδοξία. “Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς τη χώρα”, τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς ο κ. Μεγάλου είπε ότι το εννεάμηνο 2021 η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει ενεργά τους πελάτες της, έχοντας ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ, σε τροχιά επίτευξης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους 5,7 δισ. ευρώ για το 2021. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ.

Thanks for reading Hellenic News of America

“Το σχέδιό μας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης, καθώς πάνω από το 90% των ενεργειών έχουν ήδη υλοποιηθεί. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους πρώτους εννιά μήνες του έτους ανήλθε σε 16 δισ.ευρώ, βελτιώνοντας καθοριστικά τον δείκτη NPE σε 16% από 46% πριν από έξι μήνες. Τον Σεπτέμβριο 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16% περίπου, συνέπεια των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 0,4 δισ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022″, ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

Επισήμανε επίσης ότι η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς ” Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζοασφάλισης και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, όπως και στις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος. Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Οι επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές, με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια. Υπό το πρίσμα αυτό, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και η μείωση του δείκτη NPΕ σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι καθόλα επιτεύξιμο» είπε Χρήστος Μεγάλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι βασικές χρηματοοικονομικές εξελίξεις 9μήνου 2021 είναι οι ακόλουθες:

 

– Μείωση δείκτη NPE στο 16% έναντι 46% πριν από έξι μήνες, σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη

– Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 4,6 δισ. ευρώ σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για 5,7 δισ. ευρώ το 2021. Οι νέες χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε περίπου Euro800 εκατ. και προς επιχειρήσεις σε περίπου 3.800 εκατ.ευρώ

– Σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά 3,4 δισ.ευρώ

– Περαιτέρω ενίσχυση των καταθέσεων στα 52,2 δισ.ευρώ, + 5,2% από τα τέλη του 2020

– Επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από προμήθειες στα 279 εκατ.ευρώ, με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το 3ο τρίμηνο 2021, το καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς

– Αύξηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 14%, στα 837 εκατ.ευρώ.

– Μείωση λειτουργικών εξόδων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 2% στα 672 εκατ.ευρώ.

– Βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 45%, έναντι 48% την ίδια περίοδο 2020

– Αξιοσημείωτη μείωση των οργανικών προβλέψεων δανείων στις 57μ.β. το 3ο τρίμηνο 2021, συνέπεια της δραστικής μείωσης των NPE

– Κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση στα 489 εκατ.ευρώ, έναντι 285 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2020

– Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPE, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε – 3 δισ.ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο

– Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%, υψηλότερα από τις ισχύουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (proforma δείκτης για τις συναλλαγές Sunrise 2 και Θαλής)

Εξέλιξη πορείας του σχεδίου Sunrise

– Το 90% των ενεργειών του σχεδίου Sunrise έχει υλοποιηθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό

– Το 90% περίπου του σχεδίου μείωσης των NPE έχει ολοκληρωθεί (16,4 δισ. ευρώ από 18,9 δισ.ευρώ), σε συμφωνία με τις αρχικές εκτιμήσεις για την κεφαλαιακή επίπτωση των ενεργειών αυτών

– Η περαιτέρω απομείωση των NPE βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, με μεσομακροπρόθεσμο στόχο ο αντίστοιχος δείκτης NPE να βρεθεί χαμηλότερα του 3%

– Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 3 δισ ευρώ υλοποιήθηκαν εγκαίρως για τη στήριξη του μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς

– Περίπου 0,4 δισ. ευρώ κεφαλαίων αναμένεται να ενσωματωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης NPE, από δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων

– Το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο, με στόχο την επίτευξη απόδοσης άνω του 5% επί των ενσωμάτων ιδίων κεφαλαίων κατά το προσεχές διάστημα

– Η ψηφιοποίηση αποτελεί τον βασικό μοχλό επιτάχυνσης του προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας. Αφετηρία αποτελεί και η νέα συνεργασία της Πειραιώς με την Accenture και τη Microsoft για την τεχνολογική υποδομή της Τράπεζας Πειραιώς στο cloud.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img