Tuesday, June 25, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ 2015 ΑΞΙΩΝΕΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΓΩΙΣΜΩΝ

Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ 2015 ΑΞΙΩΝΕΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΓΩΙΣΜΩΝ

Hellenic News
Hellenic News
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

Του Παύλου Κοτρότσιου

Το 2014 υπήρξε μία εξαιρετικά δ ύ σ κ ο λ η χρονιά για τους συ- μπατριώτες μας στην Ελλάδα οι οποίοι τα τ ε λ ε υ τ α ί α πέντε χρόνια διαβιώνουν σε κλίμα κοινωνικής αδικίας, διαρκούς ανα- σφάλειας και κρίσης θεσμών μέσα στη γεωπολιτική δίνη στην ευρύτε- ρη περιοχή. Το 2015 αναμένεται να είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά εθνικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά για τη γενέτειρα ενώ μεγάλες θα είναι οι προκλήσεις και στην Αμερική και στην παγκόσμια κοινωνία. Μέσα στα επώδυνα αυτά γεγο- νότα που ζούμε και θα ζήσουμε οι ομογενειακές μας οργανώσεις δεν πέτυχαν να βρουν έναν κοινό άξονα δράσης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Την ίδια στιγμή οι γέφυρες επικοινωνίας με την Ελληνική πολιτεία έχουν χαθεί. Τι είναι όμως αυτό που μας εμπο- δίζει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να αναπτύξουμε κοινή στρατηγική και πολιτική στους βα- σικούς άξονες των θεμάτων που μας απασχολούν; Βάζοντας το χέρι στην καρδιά και με διάθεση αυτοκριτικής τα απαριθμώ: Οι εγωισμοί, ο ξερωλι- σμός, οι προσωπικές διαφορές, ο έντονος τοπικιστικός χαρακτήρας ορισμένων οργανώσεων, η ανάγκη αυτοπροβολής.. λόγοι που σε τελι- κή ανάλυση ανάγονται στο «Εγώ» και στην «Φιλοπρωτία», τη νόμιμη θυγατέρα του τρομερού των εγωι- σμών. Κι ενώ το «Εγώ» και η «Φι- λοπρωτία» του Έλληνα είναι η δη- μιουργική του ορμή συνάμα όμως είναι κι η «Αχίλλειος πτέρνα» του. Αν και μέχρι και τη δεκαετία του 90 οι οργανώσεις μας εξυπηρέτη- σαν τις ανάγκες του Ελληνισμού σήμερα δεν καταφέρνουν να εξυ- πηρετήσουν την επείγουσα ανάγκη συλλογικών πρωτοβουλιών:

1) Για την υποστήριξη των εθνι- κών μας ζητημάτων στην Αμερικανική πρωτεύουσα, προβάλλοντας την ισχύ μας μέσω της ψήφου μας κι αναβαθ- μίζοντας τον ρόλο μας ως εθνικότητα στις Η.Π.Α.

2) Για σοβαρές προτάσεις μας ως σύνολο Ελληνισμού στις Η.Π.Α. προς την Ελληνική Πολιτεία στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται

3) Για αποτελεσματικά προγράμ- ματα αλληλεγγύης προς τους δοκιμα- ζόμενους συμπατριώτες μας

Thanks for reading Hellenic News of America

4) Για την ενίσχυση της Ελληνό- γλωσσης και Ελληνικής Παιδείας στις Η.Π.Α. με συνέπεια κι υπευθυνότητα

5) Για τη μέριμνα για τους νέους και τις νέες μας Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη καμπή της ιστορίας του Ελληνισμού, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας.

Αποτελεί ιστορική ευθύνη όλων μας να αναζητήσουμε άμεσα τρόπους συντο- νισμού και συνέργειας των δυνάμεών μας, υπερβαίνοντας τους εγωισμούς. Το ζητούμενο μας δεν πρέπει να είναι το ποιος θα ηγηθεί ή το ποιος θα αναδειχθεί αλλά να βρεθεί κοινός τόπος για αποτελεσματική δράση. Μοναδικά μας κίνητρα πρέπει νάναι ο αγνός πα- τριωτισμός, η ανιδιοτέλεια κι ο ανθρω- πισμός. Ευχή και επιθυμία όλων μας είναι το 2015 να μας βρει πιο δυνατούς και ενωμένους απέναντι στις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Ως Ομογένεια ας διατηρήσουμε ισχυρό και συνεκτικό τον κοινωνικό μας ιστό.

Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυ- χισμένο το Νέο Έτος!

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img