spot_img

      Subscribe Now!

 

Sunday, May 22, 2022
Home Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου για τον εμβολιασμό ÔÅËÅ´ÔÇ ÅÍÈÑÏÍÉÓÇÓ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÁÌÅÑÉÊÇÓ //×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ..EUROKINISSI

ÔÅËÅ´ÔÇ ÅÍÈÑÏÍÉÓÇÓ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÁÌÅÑÉÊÇÓ //×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ..EUROKINISSI

elpidoforosab