Monday, June 24, 2024

      Subscribe Now!

 

Home Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου για τον εμβολιασμό ÔÅËÅ´ÔÇ ÅÍÈÑÏÍÉÓÇÓ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÁÌÅÑÉÊÇÓ //×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ..EUROKINISSI

ÔÅËÅ´ÔÇ ÅÍÈÑÏÍÉÓÇÓ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÁÌÅÑÉÊÇÓ //×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ..EUROKINISSI

elpidoforosab