Η Ομοσπονδία Κυπριακών Αμερικανικών Οργανώσεων (FCAO) διεξάγει απογραφή των Κυπρίων της Αμερικής με σκοπό τη σύνταξη και την καταγραφή βασικών πληροφοριών σχετικά με τον συνολικό αριθμό Κυπρίων πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς και των συζύγων τους  (Κυπρίων η όχι) που διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ. Η απογραφή θα αποτελέσει ένα αξιόπιστο αριθμητικό προφίλ των Κυπρίων που διαμένουν στις ΗΠΑ, και είναι χρήσιμη και απαραίτητη για την χάραξη πολιτικής και δημιουργία προγραμμάτων και υπηρεσιών με απώτερο στόχο την πρόοδο της κοινότητας μας και των συμφερόντων της Κύπρου και του Ελληνισμού.

Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, είναι τριτοβάθμια οργάνωση που αντιπροσωπεύει 28 ελληνοκυπριακά σωματεία στις ΗΠΑ.  Το έργο που επιτελεί η Ομοσπονδία έχει ως σκοπό, τη διατήρηση και προβολή της ελληνοκυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς στις ΗΠΑ, την εδραίωση στενών δεσμών μεταξύ των δυο λαών, ΗΠΑ και Κύπρου, μέσω κοινωνικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, φιλανθρωπικών και άλλων ανταλλαγών, αλλά και επανένωση της Κύπρου και αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων.

Οι κύριοι στόχοι της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής για το 2020 συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία κοινοτικού πολιτιστικού κέντρου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινότητας,  τη ίδρυση ταμείου υποτροφιών για φοιτητές κυπριακής καταγωγής,  προγράμματα φιλοξενίας στη Κύπρο για τη νεολαία, και εκπαιδευτικά προγράμματα για διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού μας.

Οι κοινωφελείς αυτές πρωτοβουλίες προωθούν τα συμφέροντα της κοινότητας και αποσκοπούν στη διατήρηση της Ελληνικής μας ταυτότητας.  Η συμμετοχή σας είναι εντελώς εθελοντική και θα διαρκέσει λίγα μόνο λεπτά. Όλες οι πληροφορίες που θα δώσετε θα διατηρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές, θα διαφυλαχτούν και δεν θα μοιραστούν με τρίτους.

Η επιτυχία της απογραφής είναι ζωτικής σημασίας και  εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων μας.

Για να συμμετάσχετε στην απογραφή παρακαλώ πατήστε https://fcaousa.z2systems.com/account.jsp

 

Tasoula Manaridis

Federation of Cypriot American Organizations