Subscribe Now!

 

Friday, October 7, 2022
Home Ο ΑΝΥΠΕΞ Μ. Βαρβιτσιώτης σε ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ Κάρεν Ντόνφριντ : Ελλάδα και ΗΠΑ, στρατηγικοί εταίροι με προοπτική ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÁÍÁÐË. ÕÐÅÎ Ì. ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇ ÌÅ ÔÏÍ ÕÖÕÐÅÎ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ Á. ÃÊÑÏÕÓÊÏ(EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÁÍÁÐË. ÕÐÅÎ Ì. ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇ ÌÅ ÔÏÍ ÕÖÕÐÅÎ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ Á. ÃÊÑÏÕÓÊÏ(EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

ΦΩΤΟ: Eurokinissi