Στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών – αρμοδίων για την Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκάλεσε σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου, η Κροατική Προεδρία  για τον συντονισμό των κρατών – μελών και την λήψη μέτρων πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας στον κοινό αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έλαβε μέρος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, κ. Χρίστος Δήμας

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η κινητοποίηση πρόσθετων πόρων και ο συντονισμός των εθνικών προσπαθειών των κρατών – μελών για την ενίσχυση της έρευνας σε όλα τα μέτωπα ενάντια στον κορωνοϊό (διάγνωση, εμβόλια, θεραπεία, επιδημιολογία) καθώς και ο συντονισμός ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ήδη προβεί σε ειδική προκήρυξη για τον κορωνοϊό στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και πρόκειται να διαθέσει άμεσα κονδύλια ύψους 48,5 εκατ. € για την χρηματοδότηση των 18 ερευνητικών έργων που επελέγησαν. Θα ακολουθήσουν και άλλες προκηρύξεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) για την χρηματοδότηση και νέων καινοτόμων ιδεών.

Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ευρωπαϊκών και των εθνικών προσπαθειών  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη διαμόρφωσε ειδικό Σχέδιο Δράσης Έρευνας και Καινοτομίας για την πανδημία με  τον χαρακτηριστικό τίτλο «ERAvsCorona – ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας ενάντια στον κορωνοϊό», που ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στην Υπουργική τηλεδιάσκεψη. 

Στην συζήτηση όλα τα κράτη-μέλη αναφέρθηκαν στην ανάγκη συνεργασίας και συντονισμένης δράσης, πιο ευέλικτης χρήσης των πόρων, καλύτερης αξιοποίησης των ερευνητικών υποδομών καθώς και της «ανοιχτής επιστήμης» και κοινής χρήσης των δεδομένων της έρευνας. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στον πολυδιάστατο ρόλο της επιστήμης όχι μόνο στην ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων αλλά και στην παροχή αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων για την λήψη ορθών πολιτικών αποφάσεων με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την ενημέρωση των πολιτών και την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 

Ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Χρ. Δήμας επεσήμανε την ανάγκη της αλληλεγγύης, της διεθνούς συνεργασίας και της αξιοποίησης των ικανοτήτων όλων των κρατών-μελών στην κοινή προσπάθεια. Υποστήριξε το Σχέδιο Δράσης επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα με το δυναμικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, θα συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση και εξέλιξή του. 

Ταυτόχρονα, ανέδειξε το παράδειγμα της Ελλάδας και την πλαισίωση της Κυβέρνησης από επιστημονική ομάδα υψηλού κύρους υπό την καθοδήγηση της οποίας διαμορφώθηκαν τα αποτελεσματικά μέτρα που έλαβε για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονωϊού, την προστασία της δημόσιας υγείας καθώς και για την αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών από τον επικεφαλής της ομάδας των επιστημόνων. Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε, βοήθησε την Κυβέρνηση να λάβει εγκαίρως τις σωστές αποφάσεις και να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους πολίτες δίδοντας με τον τρόπο αυτό και ένα πρόσθετο κίνητρο για τη συμμόρφωση με τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα. 

Ο κ. Δήμας τόνισε χαρακτηριστικά: «η σημερινή κρίση της πανδημίας δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της σημασίας της αμερόληπτης επιστημονικής έρευνας και της ανάγκης για πολιτικές που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Η κρίση θα μπορούσε να σημάνει το τέλος των λαϊκιστικών απόψεων που ισχυρίζονται ότι «δεν χρειαζόμαστε επιστήμονες και εμπειρογνώμονες».