Saturday, July 20, 2024

      Subscribe Now!

 

963b72b665034d1a95414ed2f2a9c233

Σκοπός μας είναι να φέρουμε επενδύσεις στον τουρισμό, να δημιουργήσουμε νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για τη μέση ελληνική οικογένεια και να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν, πάντα με όρους βιωσιμότητας και διαφύλαξης της αυθεντικότητας της εμπειρίας των επισκεπτών, ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού