ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

συνήλθε εκτάκτως μόλις πληροφορήθηκε

με βαθειά θλίψη τον θάνατο του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ

Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της

«Αφοί Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Τροφίµων»,

 

ΨΗΦΙΖΕΙ

 

  1. Να παρακολουθήσει την κηδεία του το Δ.Σ. του ΣΕΒΕ.
  2. Να υποβληθούν τα συλλυπητήρια του ΣΕΒΕ στην οικογένεια του θανόντος.
  3. Να κατατεθεί χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα αντί στεφάνου σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος.
  4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.

 

Ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου εκπροσωπούσε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους εταιριών της βορειοελλαδικής, έντονα εξωστρεφούς, βιομηχανίας. Αλλά, πέραν της επιχειρηματικής του δράσης, διακρινόταν για τη στρατηγική και αναλυτική δύναμη της σκέψης του που, σε συνδυασμό με την πραότητα και την ευγένειά του, διαμόρφωνε γνώμες και έκανε όσους τον συναναστρέφονταν καλύτερους ανθρώπους.

 

Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2016

 

Για το Δ.Σ. του ΣEBΕ

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Λουφάκης