Monday, May 27, 2024

      Subscribe Now!

 

d93c9e653da385d1814456d255640bd5_XL

Η μελέτη της IWC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 72% των εργαζομένων νιώθει ότι η εργασία από το σπίτι τους κάνει πιο παραγωγικούς, ενώ το 62% πιστεύει ότι η τηλε-εργασία έφερε πιο κοντά τους εργαζομένους καθώς μέσω του υπολογιστή όλοι μπήκαν στα σπίτια όλων.