Friday, February 23, 2024

      Subscribe Now!

 

1

Left to right: Paul Pavlakos, Basil Katsamakis, Argyris S. Argitakos, Zikos Tsokas, Peter Ragoussis, Mike Labatos, Theodore P. Klingos, Dean Moskos, Louis Katsos, Chris Pappis, George Eliopoulos, Michael Papaphotes, Dimitrios Pamboukes, and Denis Seretakos

Photo: Zafeiris Haitidis

2