Thursday, June 13, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
In GreekΑισώπειοι Μύθοι: Γά’ι’δαρος και Άλογο

Αισώπειοι Μύθοι: Γά’ι’δαρος και Άλογο

Hellenic News
Hellenic Newshttps://www.hellenicnews.com
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

Νεοελληνική – Ελεύθερη Απόδοση

Γά’ι’δαρος και Άλογο

Ένας χαμάλης χρησιμοποιούσε έναν γά’ι’δαρο και ένα άλογο για τις δουλειές του. Τα φόρτωνε με κάσες (κασόνια) ή καλάθια και εκτελούσε το επάγγελμά του. Μία μέρα ανέλαβε να μεταφέρει δέματα και αποσκευές από ένα χωριό σε άλλο. Λοιπόν, σέλωσε τα δύο ζώα με το σαμάρι του καθενός, έβαλε αρκετά πράγματα επάνω στην πλάτη του γα’ι’δάρου και τα υπόλοιπα τα φόρτωσε στο άλογο. Τα έδεσε καλά μ’ ένα σχοινί για να μην πέσουν και ξεκίνησε για το άλλο χωριό. Για αρκετό διάστημα, ο δρόμος ήταν ίσιος και ομαλός και τα δύο ζώα δεν ζορίστηκαν να κουβαλάν το φορτίο τους. ΄Υστερα από μερικές ώρες έφτασαν σε κάποιο απότομο μονοπάτι ενός βουνού και άρχισαν την ανηφόρα. Λοιπόν, ο γά’ι’δαρος κουράστηκε. Γύρισε το κεφάλι του προς τα πίσω να δει που ήταν το αφεντικό του και να τον πει ότι τα πράγματα στην πλάτη του ήταν βαριά και δεν άντεχε πλέον.  Δεν τον είδε, γιατί και αυτός ανέβαινε την ανηφόρα σιγά σιγά και έτσι έμεινε αρκετά πίσω. Τότε ο γά’ι’δαρος είπε στο άλογο: «Σύντροφε, σε παρακαλώ, αν θέλεις να ζήσω, κάνε μου την χάρη και ελάφρωσε το βάρος που κουβαλάω. Βοήθησέ με, αλλοιώς θα σκάσω.» «Αστειεύσαι;» είπε το άλογο, «Δεν βλέπεις ότι κι εγώ είμαι φορτωμένος;» «Ναί, το βλέπω, αλλά εσύ είσαι πιό δυνατός από μένα. Πάρε μου ένα καλάθι τουλάχιστο.» τον θερμοπαρακάλεσε (ικέτευσε) ο γά’ι’δαρος. Το άλογο δεν έδωσε σημασία στα λόγια του και συνέχισε την πορεία του. Ύστερα από λίγο, ο γά’ι’δαρος έπεσε από τον κόπο του και τελείωσε η ζωή του. Όταν το αφεντικό πλησίασε και είδε την κατάσταση, ξαφνιάστηκε και συγχύστηκε. 

Κοίταξε το γαϊδούρι του για λίγα λεπτά και στη συνέχεια το ξεφόρτωσε, τοποθετώντας τις αποσκευές στη μέση του μονοπατιού.  Όταν τελείωσε, έβγαλε και τη σέλα του γαϊδάρου.  Ελπίζοντας να αναβιώσει το ζώο του, προσπάθησε να το σηκώσει. Μάταιες ήταν οι προσπάθειές του!  Στο μεταξύ, το άλογο ετοιμάστηκε να ξεκινήσει. «Πού πας;» φώναξε ο χαμάλης, «Στάσου, μη βιάζεσαι φιλαράκο. Νομίζεις πώς θ΄ αφήσω τις αποσκευές στη μέση του δρόμου; Κάτι πρέτει να κάνω.» Το σκέφτηκε για λίγο, και αποφάσισε να προσθέσει το φορτίο και το σαμάρι του γαϊδουριού επάνω στο άλογο. Επίσης, έγδαρε το τομάρι (πετσί) του γα’ι’δάρου και το έριξε κι αυτό επάνω στο άλογο.  Το υπόλοιπο το άφησε για τα αγρίμια του βουνού. Στην συνέχεια, το άλογο καθώς κουράστηκε πολύ απ΄ το περπάτημα με το βαρύ φορτίο είπε μέσα του: «Συμφορά μου. Καλά έπαθα! Επειδή δηλαδή δεν θέλησα να πάρω ένα μικρό βάρος και να ανακουφίσω λίγο τον γά’ι’δαρο, τώρα κουβαλάω μαζί με το φορτίο του και το πετσί (δέρμα) του.» 

Αγγλικά – English Rendering/Adaptation

Thanks for reading Hellenic News of America

Donkey and Horse

Α country porter used a donkey and a horse for his work. He loaded them with cases or baskets and carried out his profession. One day he got a job to carry parcels and luggage from one village to another.  Ηe saddled his animals, put many boxes on the back of the donkey and the rest he loaded on the horse. He tightly secured all items with a rope so they would not fall and set forth on his journey. For quite some time, the road was straight and smooth. The travelling animals carried their load on their backs with ease. After few hours they reached a steep mountain trail and began to climb uphill. Τhe donkey became tired. He turned his head back to see where his boss was and tell him the load on his back was heavy and more than he could bear. He didn’t see him, because he was also walking uphill slowly and so he was far behind. Then the donkey said to the horse: “Friend, please, if you want me to live, do me a favor. Help me and lighten the weight I carry, otherwise I’ll perish.” “Are you kidding?” said the horse, “Can’t you see I’m loaded too?” “Yes, I see it, but you’re stronger than me. Take at least one basket off my back,” plead the donkey. The horse ignored the donkey’s request and  continued his ascent. Shortly thereafter, the donkey fell down and his life was over. When the owner approached and saw the situation, he was distraught and confused. He looked at his donkey for few moments and then unloaded it, placing the luggage on the middle of the mountain trail.  When he finished, he took off the donkey’s saddle as well. Hoping to revive his animal, he tried to pick it up. His efforts were in vain!  In the meantime, the horse started to move on. “Where are you going buddy?” the porter shouted, “Wait, don’t hurry. You think I’m going to leave the entire luggage in the middle of the road? I have to do something.” Thinking about it for a while, he decided to add the donkey’s load and saddle to what the horse carried. He also cut off the donkey’s hide and placed it on the horse as well. He left the rest to the wild mountain animals to eat. After a while the horse became really tired of walking with the heavy load and said to him self, “My calamity! It serves me right! Because I didn’t want to take a little weight and relieve the donkey a bit, now I carry the donkey’s entire load and its dead skin as well.”

Ηθικό Δίδαγμα – Moral  

Η διήγηση δείχνει ότι πρέπει κανείς να συμπονά τον φίλο του, αλλοιώς γρήγορα θα το μετανιώσει.

Επίσης, η αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων είναι μία απαραίτητη αξία (εξυπηρέτηση) για την διεκπεραίωση ή επιτυχία μιας συνεργασίας.

Το ‘ να χέρι νίβει τ’ αλλο και τα δυο το πρόσωπο.

Χείρ χείρα νίπτει. (Μένανδρος 342-292, αρχαίο ρητό)

The fable suggests that one who withdraws his/her assistance from a friend soon regrets it.

Also, the narrative points out that no one can thrive better, than when he/she assists to improve others. Assisting friends or others is an act of humanity, so help one another.

“Do unto others as you would have them do unto you.”

Share a load or you’ll end up carrying it all.

An ounce of prevention is worth a pound of cure.

Λα’ι’κή (Κοινή) Φράση

Κράτα με να σε κρατώ, ν’ ανεβούμε το βουνό.

Συνώνυμα και Συναφές λέξεις: συμπάθεια, συμπόνεση, ευσπλαγχία, καλοψυχία, αγγέλισμα, συναίσθηση, έλεος, στοργή. φιλανθρωπία, λύπη(ση), ψυχοπονιά, πολυευσπλαγχνία, ελεημοσύνη, οικτιρμός, φιλευσπλαχνία, οίκτος, αλτρου’ι’σμός 

Αντίθετα: ασπλαχνία, ανελεημοσύνη, απονιά, σκληροκαρδία, σκληρότητα, αλυπησιά, πετροψυχία, αφιλανθρωπία, έλλειψη συγκίνησης, απάθεια, αδιαφορία, αστοργία, απανθρωπία, αναισθησία, ασυγκινησία, αφιλανθρωπία

Θέμα για Συζήτηση: Συμπόνια

Πώς δικαιολογείται, δηλαδή ποιά είναι τα αίτια για το ψυχολογικό φαινόμενο της συμπεριφοράς μας ‘έλλειψη συμπόνιας για τον άλλο’ που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια; 

Αισώπειοι Μύθοι – Παιδεία για Μικρούς και Μαγάλους

Source of myth στα Αρχαία Ελληνικά «Όνος και Ίππος» in Θ. Μαυρόπουλος, Αισώπειοι Μύθοι, 2005

Greek (Απόδοση) and English (Rendering/Adaptation) by Elias L. Taylor, Ph.D. [email protected]  

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img