«Παρακαλείται η κυρία ΜΑΡΙΕΤΤΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΟΥΡΗ ή KHOURY MAGGI ή όποιος τυχόν έχει πληροφορίες για εκείνη, όπως επικοινωνήσει το συντομότερο με το Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης, στο τηλέφωνο 212-988-5500 εσωτ. 550, ή με fax στο 212-734- 8492, ή με email στη διεύθυνση [email protected]».

Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας

Νέα Υόρκη

_______________________________

69, East 79th Street

NY, 10075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΝ.ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ Ν.Υ. (Κτηματολόγιο, Αναζητήσεις κλπ))

T: (+1) 212 9885500
Φ: (+1) 212 7348492
W: www.mfa.gr/newyork