ΠΑΣΧΑ 2019

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος

Προσφιλείς μου Ομογενείς της Ελλάδος και όλου του κόσμου, Χριστός Ανέστη!

Έχω την ιδιαίτερη χαρά να μεταφέρω το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα Χριστός Ανέστη! εκ μέρους των Ομογενών της Αμερικής, ένα μήνυμα χαράς, ειρήνης, ελπίδος και αγάπης. Ένα μήνυμα που ακούγεται σ’ αυτή την δύσκολη και σκληρή ώρα του κόσμου μια ώρα που έχει προβλήματα, αμηχανίες, συγχύσεις, βία, φτώχια, αδικίες.

Αλλά πάνω απ’ όλα αυτά ακούεται η πράγματι η θριαμβευτική φωνή, ο μέγας πασχάλιος ύμνος Χριστός Ανέστη!

Είναι ο ύμνος του Παντοδυνάμου και Ελεούντος Θεού, είναι ο ύμνος του Αναστάντος Χριστού, έναντι οιασδήποτε κακίας, αμαρτίας, θανάτου ή θλίψεως. Είναι ο ύμνος ο οποίος καθιερώνει την αθάνατη και αιώνια ζωή, είναι ο ύμνος ό οποίος πέραν του Αναστάντος Χριστού καθιερώνει την ανάσταση για κάθε άνθρωπο.

Γι’ αυτό και μπορούμε σήμερα να ψάλλουμε χωρίς να σταματούμε ποτέ το Χριστός Ανέστη με την απάντηση Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, γιατί αυτός ο ύμνος  είναι ο ύμνος που τονίζει και πάλι την μεγάλη ελπίδα, την απέραντη προοπτική ζωής και την χαρά η οποία δίδεται από τον Αναστάντα Κύριο σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει σ’ Εκείνον.

Καλό Πάσχα, ευλογημένο Πάσχα, χαρούμενο Πάσχα· προσφιλείς μου Ομογενείς.