Πληροφορίες για το Ταμείο Συνταξιοδότησης για τα Μέλη του Προμηθέα!

Το νεοϊδρυθέν μοναδικό Ταμείο Συνταξιοδότησης για τα Μέλη του  Προμηθέα!
Έργα και όχι λόγια!

Εγγραφείτε στον Προμηθέα για να έχετε δικαίωμα για συνταξιοδότηση από το νέο Ταμείο που ίδρυσε ο Προμηθέας για τα Μέλη του.

Το όραμα των Ελλήνων Εκπαιδευτικών των Κοινοτικών σχολείων γίνεται πραγματικότητα λόγω της πρωτοβουλίας κσι του αγώνα που έδωσε  τα δύο τελευταία χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα!

Θα πάρετε λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Ταμείου , τα δικαιώματά σας,  τις υποχρεώσεις σας και τον τρόπο εγγραφής στο Ταμείο Συνταξιοδότησης που θα λειτουργεί στην Αμερική για τα Μέλη του Συλλόγου μας οπουδήποτε αποφασίσουν να ζήσουν μετά την συνταξιοδότηση!


Έχουμε δύναμη  πνευματική και υλική, για τούτο και πετύχαμε την ίδρυσή του!

Οι νέοι και οι νέες , Μελη του Προμηθέα, θα εχουν την ευκαιρία να παίρνουν μετά από πολλά χρονια ΣΥΝΤΑΞΗ! Τα Μέλη μας με πολλά έτη υπηρεσία ( 25 και πάνω) θα εχουν το δικαίωμα για ένα εφάπαξ των $ 5,000.00 αφού δυναμώσει το Ταμείο μας.

Αναμνηστική φωτογραφία . Βλέπε ονόματα κάτω  από τη φωτογραφία!