spot_img

      Subscribe Now!

 

Saturday, September 24, 2022

Father Alex and Presbytera Xanthi Karloutsos

Father Alex and Presbytera Xanthi Karloutsos receive the Athenagoras Human Rights Award
181105 TELEIA KAI PAVLA 127 A