Χρόνια Πολλά για την Σημερινή Ημέρα Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, 1940

Χρόνια Πολλά για την Σημερινή Ημέρα
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, 1940
Τιμή στούς ΗΡΩΕΣ της σύχρονης Ιστορίας του Ελληνικού Εθνους! ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940