Thursday, February 29, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
In GreekΑνάπτυξη 3,8% για φέτος προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Ανάπτυξη 3,8% για φέτος προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Hellenic News of America
Hellenic News of Americahttps://www.hellenicnews.com
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

Ανάπτυξη 3,8% – από 4,8% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη – για φέτος και πληθωρισμό 5,2% προβλέπει το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα. Το δυσμενές σενάριο προβλέπει υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,8% και εκτίναξη του πληθωρισμού στο 7%.

Παρουσιάζοντας την Ετήσια Εκθεση ο Διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει την ιστορική ευκαιρία να μετατρέψει την τρέχουσα κρίση σε ευκαιρία. Όπως ανέφερε οι κύριοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής το 2022 πρέπει να είναι η διατήρηση της δυναμικής της ανάπτυξης, ώστε να επεκταθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, και η συνέχιση των προσπαθειών για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, που πρέπει να αναδειχθεί σε εθνικό στόχο.

Αναφερόμενος στις αβεβαιότητες που υπάρχουν ο κ. Στουνάρας ανέφερε ότι μεσομακροπρόθεσμα, ο σημαντικότερος εξωγενής κίνδυνος προέρχεται από τη μη γραμμικότητα της κλιματικής κρίσης, η οποία συνιστά σοβαρή απειλή μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Οι κίνδυνοι για τις τράπεζες από την κλιματική κρίση είναι σημαντικοί. Αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος σχετίζεται με αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων, ο κίνδυνος αγοράς, καθώς επηρεάζεται αρνητικά η αξία των περιουσιακών στοιχείων, ο κίνδυνος ρευστότητας, στο βαθμό που η κλιματική κρίση επηρεάζει τις πηγές χρηματοδότησης των τραπεζών, και ο λειτουργικός κίνδυνος εξαιτίας των ζημιών στις υποδομές μετά από φυσικές καταστροφές.

Για το μέλλον υποστήριξε ότι υπό όρους η ελληνική οικονομία μπορεί να διασφαλίσει ένα μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 3% αρκεί να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσώρευσης ιδιωτικού χρέους και η επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση κρίσιμης σημασίας δεν είναι μόνο η λήψη των αποφάσεων αλλά και η επιτυχής εφαρμογή τους. Επομένως βραχυπρόθεσμα, πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα πολιτικής ώστε να εμπεδωθεί η ανάκαμψη, όταν μάλιστα ο κίνδυνος από την υγειονομική κρίση δεν έχει πλήρως εξαλειφθεί, ενώ ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού είναι μικρός μεν, αλλά όχι αμελητέος.

Για την πορεία του τραπεζικού συστήματος και των κόκκινων δανείων ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι παρά τη μείωση τους το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως ποσοστό των συνολικών δανείων (12,8%) παραμένει πολύ υψηλότερο του μέσου όρου στην ΕΕ (2,1%). Περίπου το 39% του συνόλου των ΜΕΔ βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης. Ωστόσο, υψηλό ποσοστό δανείων σε καθεστώς ρύθμισης εμφάνισε πάλι καθυστέρηση. Εκτιμάται ότι, λόγω της πανδημίας αλλά και του υψηλού πληθωρισμού, επιπλέον ποσοστό ρυθμισμένων δανείων ενδέχεται να καταγραφεί ως ΜΕΔ το 2022.

Thanks for reading Hellenic News of America

Για τις τράπεζες συνέστησε συνεχή επαγρύπνηση και εντατικότερη δράση για την μείωση των κόκκινων δανείων. Όπως υπογράμμισε οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις, όπως τα νέα ΜΕΔ που ενδέχεται να προκύψουν μετά την απόσυρση των μέτρων στήριξης, αλλά και εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού, η υποχρέωση κάλυψης της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), η ανάγκη απορρόφησης των επιπτώσεων του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η υιοθέτηση νέων, ψηφιακών τεχνολογιών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img