Γνωμικά Λαϊκής Σοφίας Food for thought ..

  • Οι έννοιες κόβουν γόνατα κ’ οι λογισμοί γερνάνε: Οι έμμονες σκέψεις γύρω από προβλήματα της καθημερινότητας παραλύουν το θυμικό του ανθρώπου για έξοδο από αυτά και γηράζουν πρόωρα αυτόν που εξουσιάζεται από αγχώδεις λογισμούς.
  • Ο φρόνιμος την πίκρα του παρηγοριά την κάνει:                                                                                                          Ο συνετός και αυτεξούσιος άνθρωπος αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες της ζωής θετικά με πίστη και προσευχή και έτσι βρίσκει ανακούφιση.
  • Όλη η θάλασσα αρμυριά μα τόπους τόπους λύσσα:                                                                                                           Ολοι οι άνθρωποι στην ζωή τους γεύονται ενα μέτρο ανεκτής δυστυχίας, μερικοί όμως ταλανίζονται υπερβολικά και ανυπόφορα.