Thursday, May 23, 2024

      Subscribe Now!

 

Home Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της House Armed Services Committee (HASC) του Κογκρέσου των ΗΠΑ στο ΚΕΝΑΠ ÃÅÅÈÁ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁÓ ÔÇÓ HASC ÔÏÕ ÊÏÃÊÑÅÓÏÕ ÔÙÍ ÇÐÁ ÓÔÏ ÊÅÍÁÐ

ÃÅÅÈÁ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁÓ ÔÇÓ HASC ÔÏÕ ÊÏÃÊÑÅÓÏÕ ÔÙÍ ÇÐÁ ÓÔÏ ÊÅÍÁÐ

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ