Του Χρήστου Ηλιόπουλου

Στην Ελλάδα τα δικαστήρια έχουν κλείσει από τις 13 Μαρτίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι από εκείνη την μέρα και μέχρι τουλάχιστον το τέλος Απριλίου, δεν θα γίνεται καμία προγραμματισμένη δίκη, ούτε οι δικηγόροι μπορούν να καταθέτουν αγωγές, ή άλλα δικόγραφα, διότι οι γραμματείες των δικαστηρίων είναι κλειστές. Δεν μπορούν να κατατεθούν ούτε εφέσεις ή άλλα ένδικα μέσα, δηλαδή δεν μπορούν να κατατεθούν τα γραπτά παράπονα των διαδίκων αναφορικώς με δικαστικές αποφάσεις που θεωρούν ότι τους αδικούν και ότι είναι εσφαλμένες.

Οι μόνες δίκες που γίνονται είναι ορισμένες που αφορούν αυτόφωρα αδικήματα και λίγες ακόμα που έχουν χαρακτήρα υπερεπείγουσας υπόθεσης, δηλαδή κάτι σαν τα πολύ επείγοντα ασφαλιστικά μέτρα. Επειδή τα δικαστήρια και οι γραμματείες τους είναι ουσιαστικώς κλειστά, οι προθεσμίες για άσκηση διαφόρων δικονομικών δικαιωμάτων, έχουν ανασταλεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν χάνονται οι προθεσμίες για άσκηση εφέσεως ή άλλων ενδίκων μέσων, ούτε η προθεσμία για άσκηση αγωγής που πρέπει να ασκηθεί πριν παραγραφεί κάποιο δικαίωμα, όπως επί παραδείγματι μία εμπράγματη αγωγή ή ασφαλιστικά νομής κλπ. Ο χρόνος για την άσκηση αυτών των ενδίκων μέσων, των αγωγών και των λοιπών νομικών διαδικασιών «παγώνει» στις 12-3-2020 και θα ξαναρχίσει να «τρέχει» όταν ανοίξουν τα δικαστήρια και επιτραπεί η κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου (δικαστήρια, εφορίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και πολλές άλλες υπηρεσίες), των Δήμων κλπ.

Η κατάσταση αυτή δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι κάθε πολίτης, που είτε ζει στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό και έχει κάποιο νομικό ζήτημα στην Πατρίδα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του για να του εκθέσει το νομικό πρόβλημά του ή να συζητήσουν την καινούργια εξέλιξη της νομικής υποθέσεως, σε θέμα που ήδη γνωρίζει ο δικηγόρος. Αντιθέτως, εφόσον πρόκειται για καινούργια υπόθεση, ή για σημαντική εξέλιξη σε ήδη τρέχουσα δικογραφία, τώρα είναι μία καλή στιγμή ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο, τον οποίο ήδη γνωρίζει, ή με τον οποίο τώρα θα μιλήσει για πρώτη φορά, για να του εκθέσει τα πραγματικά περιστατικά που απαιτούν νομική συμβουλή και νομική δράση.

Αυτή την στιγμή οι περισσότεροι δικηγόροι έχουν χρόνο για επικοινωνία με τον εντολέα τους, εφόσον πρόκειται για κάτι καινούργιο, για να συζητήσουν τα γεγονότα που έχουν προκύψει, να κρατήσουν σημειώσεις και να προτείνουν νομικές λύσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο δικηγόρος θα έχει τον χρόνο, τώρα που τα δικαστήρια είναι κλειστά, να προετοιμάσει την υπόθεση μαζί με τον εντολέα του και να χαράξει τη νομική στρατηγική, ώστε να είναι έτοιμοι, όταν ανοίξουν τα δικαστήρια και οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, να προβούν στις αναγκαίες νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων του εντολέα.