ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ  

«Η καλλιέργεια των Αξιών είναι απαραίτητο στοιχείο για την πρόοδο της Επιστήμης και του Πολιτισμού»

«Αν η Επιστήμη αγνοούσε την Ηθική , θα κατέρρεε η ίδια….»

« Δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητο ότι ο κάθε επιστήμων θα είναι πρότυπο συμπεριφοράς, ακόμη και στους συναδέλφους του, αν δεν έχει «μάθει» τη συμπεριφορά αυτή και αν δεν έχει την πεποίθηση ότι υπηρετεί μια Αξία (την Αλήθεια της Επιστήμης), που βρίσκεται πάνω από το ατομικό συμφέρον.»

 

Πληροφορύμε τους αναγνώστες μας ότι εις τον ιστότοπο του Ελληνικού Συνδέσμου (https://www.helleniclink.org ) παρουσιάζεται ολόκληρο εξόχως ενδιαφέρον άρθρο με τον ανωτέρω τίτλον γραμμένο από τον Ακαδημαϊκόν,

Καθηγητήν Αστρονομίας και Αστροφυσικής εις το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κ. Γεώργιον Κοντόπουλον. Εις αυτό, ο διαπρεπής

Ελληνας επιστήμων προβάλλει τα ηθικά ερείσματα της Επιστήμης και των εφαρμογών της τόσον στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας όσο και στην πρακτική της χρήση. Εξετάζει αναλυτικά και διευκρινίζει με πραγματικά παραδείγματα περιπτώσεις επιστημονικής δεοντολογίας και ερευνητικής συμπεριφοράς όσον και λήψης αποφάσεων σε θέματα ατομικής και κοινωνικής ζωής με κρίσιμο ηθικά υπόβαθρο. Συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωση του άρθρου αυτού που βοηθάει στην σωστή αντιμετώπιση διλημμάτων που συχνά προβληματίζουν επιστήμονες στην εργασία τους, αλλά και όλους-επιστήμονες και μή- σε ζητήματα συνείδησης στην καθημερινή ζωή.