Saturday, March 2, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
Σπεύσατε για τον ΕΝΦΙΑ!   Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Σπεύσατε για τον ΕΝΦΙΑ!   Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Hellenic News
Hellenic News
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

26 Οκτωβρίου 2015

Όταν θα διαβάζονται αυτές οι γραμμές, είναι πολύ πιθανό η προθεσμία για την πληρωμή της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ να έχει ήδη παρέλθει, ή να μένουν λίγες μόνο μέρες, διότι η προθεσμία που δόθηκε για την καταβολή είναι η 31η Οκτωβρίου 2015. Σημειώνεται ότι ο κάθε φορολογούμενος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχει στο όνομά του τουλάχιστον ένα ακίνητο στην Ελλάδα, έμαθε ή μαθαίνει για το ποσό που καλείται να πληρώσει μόλις στις 20 – 21 Οκτωβρίου, καθώς τότε μόνο αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα ποσά για τον ΕΝΦΙΑ.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, δηλαδή αυτό που πριν τρία χρόνια το λέγανε ΦΑΠ, πριν τέσσερα ΕΕΤΗΔΕ, πριν πέντε ΕΤΑΚ κλπ. Η ελληνική διοίκηση διεκδικεί παγκόσμιο βραβείο στην γραφειοκρατία και στην αλλαγή νόμων και δομών κάθε χρόνο, για να εξασφαλίζει ότι φορολογούμενοι, λογιστές και δικηγόροι θα αναλώνουν χιλιάδες ώρες εργασίας για να κατανοήσουν τις νέες αλλαγές επί των προηγουμένων αλλαγών.

Εάν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα δεν πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να κάνει οιαδήποτε δικαιοπραξία αναφορικώς με το ακίνητό του, δηλαδή δεν μπορεί να το πωλήσει, να το δωρίσει, να το μεταβιβάσει με γονική παροχή στα παιδιά του, ούτε όμως και να το διεκδικήσει στα δικαστήρια, αν κάποιος το έχει καταπατήσει, ή με άλλον τρόπο του προσβάλλει την κυριότητα. Αυτή συμβαίνει διότι ο νόμος ορίζει ότι όταν κάποιος προσφύγει σε οιοδήποτε δικαστήριο διεκδικώντας το ακίνητό του, είτε λόγω κληρονομίας, είτε λόγω διανομής μεταξύ συγκυρίων, είτε έναντι του γείτονα που έχει “εισβάλλει” σε ένα τμήμα του ακινήτου και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις, οι δικαστές για να ανοίξουν τον φάκελλο της υποθέσεως πρέπει πρώτα να δουν το πιστοποιητικό ότι ο ΕΝΦΙΑ έχει πληρωθεί, άλλως απορρίπτουν κατευθείαν την υπόθεση.

Φέτος ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να πληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, που λήγουν από το τέλος Οκτωβρίου 2015 έως το τέλος Φεβρουαρίου 2016. Κάποιος μπορεί να πληρώσει και ολόκληρο το ποσό έως τέλος Οκτωβρίου, χωρίς όμως να του παρέχεται έκπτωση για την πλήρη καταβολή άπαξ.

Thanks for reading Hellenic News of America

Οι ομογενείς που κατοικούν εκτός Ελλάδος και έχουν έστω και ένα ακίνητο στην Πατρίδα, ακόμη και εξ αδιαιρέτου μερίδιο, πρέπει να πληροφορηθούν από τον φορολογικό εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα το ακριβές ποσό και με κάποιον τρόπο να εξασφαλίσουν ότι το ποσό θα πληρωθεί στην ώρα του. Εάν γνωρίζουν τους δύο κωδικούς, το username και το password, μπορούν μόνοι τους να μάθουν το ποσό του ΕΝΦΙΑ ανοίγοντας τον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελλό τους με την εφορία στο διαδίκτυο. Για να το κάνουν όμως αυτό πρέπει να γνωρίζουν καλά τους κωδικούς τους και να χειρίζονται με ευχέρεια το σύστημα, διότι αν κάνουν λάθη, το σύστημα μπορεί να “κλειδώσει” και να μην αφήνει κανέναν να εισέλθει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου φορολογουμένου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ εντός προθεσμίας.

Επειδή στο τέλος Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία και για τον τρίμηνο ΦΠΑ που ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις αποδίδουν στο κράτος, αλλά και επειδή η εφορία καθυστέρησε να αναρτήσει στο διαδίκτυο τον ΕΝΦΙΑ και έδωσε μόνο 10 μέρες προθεσμία για να πληρωθεί η 1η δόση, το σύστημα της εφορίας TAXIS μπορεί να μην μπορεί να ανταποκριθεί τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου στις πολλές και μαζικές πληρωμές, οπότε υπάρχει μία μικρή ελπίδα μήπως δοθεί ολιγοήμερη παράταση. Εν πάση περιπτώσει, οι κάτοικοι εξωτερικού πρέπει να φροντίσουν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ είτε εγκαίρως, είτε έστω και εκπροθέσμως, με ένα μικρό πρόστιμο μερικών ευρώ. Έτσι θα έχουν τα ακίνητά τους στην Ελλάδα εν φορολογική τάξει και δεν θα κινδυνεύουν να μην μπορούν να τα μεταβιβάσουν όταν το θελήσουν στο μέλλον. 

                                                                              *Ο Χρήστος Ηλιόπουλος

 είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 

Master of Laws.

www.greekadvocate.eu

[email protected]

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img