Thursday, May 30, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
Greece10ο Συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα...

10ο Συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα του Δαμιανού Βασιλειάδη – μέλος του ΙΗΑ 

Hellenic News
Hellenic News
The copyrights for these articles are owned by HNA. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of HNA and its representatives.

Latest articles

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
10ο Συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, που λαμβάνει χώρα την 18.12.2016 στην αίθουσα Ρουμελιωτών, Δαφνομήλη 1, τέρμα της οδού Σίνα.
Α΄ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
I. Ιδιότητας μέλους
Η ιδιότητα μέλους του Εθνικού Συμβουλίου είναι πολύ σημαντική, τόσο συμβολικά όσο και επί της ουσίας. Θα πρέπει να αποδίδεται σε ανθρώπους που έχουν αποδείξει την ευαισθησία τους για το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και διαθέτουν δημοκρατικό ήθος.
Βασικοί πυλώνες του Εθνικού Συμβουλίου είναι οι Αντιστασιακές Οργανώσεις και οι Ενώσεις Θυμάτων, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλεισθούν άνθρωποι με εγνωσμένη προσφορά και ευαισθησία στο ζήτημα. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί και η συμβολή όσων στήριξαν το Εθνικό Συμβούλιο στα πέτρινα χρόνια.
Σχετικά με τις Ενώσεις Θυμάτων που υπάρχουν, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για νέα μέλη.
Επιπλέον θα πρέπει να γίνει προσπάθεια μετά το συνέδριο να δημιουργηθούν Ενώσεις Θυμάτων εκεί που δεν υπάρχουν ακόμη, ώστε να δημιουργηθεί Ομοσπονδία Ενώσεων Θυμάτων.
Δεν είναι στο πνεύμα του Εθνικού Συμβουλίου και δεν μπορούν να αποκλειστούν άνθρωποι, που διαχρονικά εξέφρασαν και στήριξαν το Εθνικό Συμβούλιο στις τοπικές κοινωνίες.
ΙΙ. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών
Στις υποχρεώσεις των μελών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων η στήριξη των σκοπών του Εθνικού Συμβουλίου, η εναρμόνιση με τις αποφάσεις του, το δημοκρατικό ήθος, η ταμειακή ενημερότητα.
Στα δικαιώματα περιλαμβάνονται (πέραν του εκλέγειν και εκλέγεσθαι), η πρόσκληση σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, η τακτική ενημέρωση με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο, το δικαίωμα με την υπογραφή τους να συγκαλέσουν γενική σ τους υπάρχοντες πυρήνες του Εθνικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια


III. Μητρώο Μελών
Σύνταξη μητρώου μελών από τα προγενέστερα και νέα μέλη με προσεκτική μελέτη. Ως τελική βάση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κατάλογος, όπως αυτός θα προκύψει από το 10ο συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου.
Ο κατάλογος όλων των μελών οφείλει συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το κάθε μέλος, δηλαδή ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός ει δυνατόν, τα τηλέφωνα και την ηλεκτρονική του διεύθυνση, εφόσον υπάρχει, ώστε να υπάρχει ενημέρωση και κινητοποίηση.
IV. Υπάρχοντες πυρήνες του Εθνικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια και άλλες περιπτώσεις
Να καταβληθούν προσπάθειες να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλους τους μαρτυρικούς δήμους και τα χωριά.
Δεν είναι στο πνεύμα του Εθνικού Συμβουλίου και δεν μπορούν να αποκλειστούν άνθρωποι, που διαχρονικά εξέφρασαν και στήριξαν το Εθνικό Συμβούλιο στις τοπικές κοινωνίες.
Επίσης, την ιδιότητα του μέλους του Εθνικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν και επιλεγμένα, με βάση την προσφορά και την έξωθεν καλή μαρτυρία, μέλη του κινήματος διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών (προσωπικότητες της πνευματικής και πολιτικής ζωής, δήμαρχοι μαρτυρικών δήμων, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Δικηγόρων, ανένταχτοι μαχητές της υπόθεσης κ.α.
V. Η Συντονιστική Επιτροπή που θα εκλεγεί από το 10ο συνέδριο δεν πρέπει να ξεπερνά περίπου τα 50 μέλη, ενώ η Γραμματεία θα πρέπει να περιλαμβάνει 15 μέλη. Για την Συντονιστική επιτροπή θα υπάρξει πρόταση από το προεδρείο του συνεδρίου. Η εκλογή της Γραμματείας θα γίνει σε σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής εντός του Ιανουαρίου. Έως την ημερομηνία αυτή θα παραμένει ως συντονιστικό όργανο η παλιά Γραμματεία.

Προτάσεις προς ψήφιση από το συνέδριο
Διαδικασία λήψης αποφάσεων στο συνέδριο: Λόγω του χαρακτήρα του Εθνικού Συμβουλίου (πολιτικά εκφράζει το σύνολο του Έθνους και οργανωτικά είναι ένωση προσώπων ιδεολογικού προσανατολισμού) και μ’ αυτήν την έννοια πρέπει να επιδιώκονται ομοφωνίες ή οι πλατύτερες δυνατές συναινέσεις.
IV. Προτάσεις προς ψήφιση από το συνέδριο
1. Αποφασίζεται η αναγκαιότητα εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΔΟΓΕ, του οποίου η επεξεργασία θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Συντονιστικό όργανο που θα προκύψει από το Συνέδριο. Προτείνονται στην επιτροπή οι νομικοί –μέλη του Εθνικού Συμβουλίου: Βασίλης Μπρακατσούλας, Χριστίνα Σταμούλη και Γιάννης Χατζηαντωνίου.
2. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί το θέμα της συγκρότησης Συμβουλευτικής Επιτροπής («Γερουσίας») που πρότεινε ο Πρόεδρος Μανώλης Γλέζος Θα αποτελείται από πρεσβύτερα, δοκιμασμένα μέλη, που δεν είναι σε θέση να παίρνουν ενεργό μέρος στις διεργασίες του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά η γνώση και εμπειρία τους είναι βαρύνουσα, καθώς και Επιτροπής Δεοντολογίας.
3. Ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση της περιφερειακής συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου: περιφερειακές επιτροπές, με παρουσία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (πρώην νομό) και σε κάθε Δήμο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σημερινές δυνάμεις.
4. Οργάνωση της δράσης μας: Ευθύνη των οργάνων που θα εκλεγούν (Συντονιστική Επιτροπή και Γραμματεία.)
5. Οργάνωση της σύνδεσης, επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους φορείς:
· 6. Σύνδεση με τις οργανώσεις του κινήματος διεκδίκησης
7. Επικοινωνία – συνεργασία με κόμματα και άλλους φορείς της Κοινωνίας των
Πολιτών.
· 8. προτείνεται η διεύρυνση της Γραμματείας με 8 μέλη της Συντονιστικής ώστε να συμπληρωθεί έστω τώρα από το Καταστατικό ο προβλεπόμενος αριθμός των 15 μελών.
9. Επικοινωνία με την Κυβέρνηση, την Βουλή και άλλους θεσμούς.

Ευλόγως τα ανωτέρω συνδέονται με τον Προγραμματισμό και συνολικά με τις αποφάσεις και κατευθύνσεις του Συνεδρίου.
Εν κατακλείδι, οι αποφάσεις μας επί των οργανωτικών ζητημάτων πρέπει να υπηρετούν τους σκοπούς του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, να διευκολύνουν την ανανέωσή του, αλλά και να είναι σε αρμονία με τους στρατηγικούς του στόχους, την φυσιογνωμία και την ιστορία του, η οποία ξεκινά από την ίδρυσή του το 1996 και συνεχίζει έως σήμερα, ανασύροντας το ύψιστο εθνικό θέμα των διεκδικήσεων των οφειλών, από την αφάνεια και την λήθη. Ο αγώνας δεν σταματά στο συνέδριο, αλλά συνεχίζει με μεγαλύτερη δυναμική έως την τελική δικαίωση των θυμάτων και της πατρίδας μας.

Β΄ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Thanks for reading Hellenic News of America

Θα αποτελούσε παράλειψη, αν δεν αναφερόμουν ως υπεύθυνος Γερμανίας από μέρους του Εθνικού Συμβουλίου στα πλαίσια του συνεδρίου και στην δράση του Εθνικού Συμβουλίου στην Γερμανία και στην συμπαράσταση και αλληλεγγύη που επέδειξαν τόσο αντιστασιακές και αντιφασιστικές οργανώσεις και το κόμμα της αριστεράς DIE LINKE της Γερμανίας, όσο και προσωπικότητες που μας συμπαραστάθηκαν και μας συμπαραστέκονται ενεργά στις διεκδικήσεις μας για τις οφειλές.
Η παρουσία μας στην Γερμανία αρχίζει ήδη από το 1995 και έκτοτε υπήρξαν διάφορες συμμετοχές σε εκδηλώσεις, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο με τον Μανώλη Γλέζο και άλλα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου έπαιξε τότε ο Βασίλης Καρκούλιας. Από το 2001 την Ευθύνη ανέλαβε κατ’ εντολήν του ΕΣΔΟΓΕ ο Δαμιανός Βασιλειάδης.
Ο τομέας της δράσης αυτής, που αναφέρεται στη μετά το 2000 ανάληψη των καθηκόντων του Δαμιανού Βασιλειάδη, είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστος και γι’ αυτό είναι απαραίτητο και οφείλουμε να αναδείξουμε και την προσφορά των Γερμανών φίλων μας εν ολίγοις.
Εκ προοιμίου πρέπει να τονίσω ότι το Εθνικό Συμβούλιο κατάφερε, έχοντας απέναντί του τις ελληνικές κυβερνήσεις και καμία οικονομική ενίσχυση, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των μελών του να δημιουργήσει ένα Δίκτυο συμπαράστασης, κυρίως μετά το συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου στο Ντάρμστατ της Γερμανίας το 2001, όπου είχαν λάβει μέρος όλες οι αντιστασιακές και αντιφασιστικές οργανώσεις της Γερμανίας και πολλές άλλες ομάδες και προσωπικότητες, που έδρασαν έκτοτε όχι μόνο στην Γερμανία, αλλά συνέβαλαν τα μέγιστα και στην δράση του Εθνικού Συμβουλίου στην Ελλάδα.
Με κάθε κάθοδο ομάδων από την Γερμανία, που μας συμπαραστέκονταν στον αγώνα μας, οργανώναμε από κοινού διάφορες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις, όπως π.χ. πολυήμερες επισκέψεις σε μαρτυρικές πόλεις και χωριά και σε τόπους θυσιών, συνεντεύξεις τύπου, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ. Επίσης διαδηλώσεις στο Σύνταγμα, συμβολικές περικυκλώσεις της γερμανικής Πρεσβείας κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, αναρτήσεις πανό στην Ακρόπολη, στον Άρειο Πάγο κ.λπ. και σε άλλα μέρη της Ελλάδας με συνθήματα όπως: Δικαιοσύνη και αποζημίωση, αποζημιώσεις τώρα και τιμωρία των ενόχων και άλλα.
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, χωρίς υπερβολή και εκτός εξαιρέσεων, ότι οι περισσότερες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Εθνικού Συμβουλίου, πριν από το πρόσφατο παρελθόν, έλαβαν χώρα στην Γερμανία και συνεχίζονται με αυξανόμενο ρυθμό και ένταση και με την συμμετοχή μελών του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και χωρίς την δική μας συμμετοχή.
Ενδεικτικά μόνο θα παραθέσω για την ιστορία ένα χαιρετισμό από το FIR (Διεθνής Οργάνωση Αντιστασιακών, της οποίας αντιπρόεδρος είναι ο Χρήστος Τζιντζιλώνης και ορισμένες μόνο απ’ αυτές τις δραστηριότητες από το 2011 έως σήμερα, χωρίς χρονολογική αναφορά και χωρίς αναφορά στα προηγούμενα χρόνια:

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Γενικού Γραμματέα της FIR κ. Ulrich Schneider

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
die FIR hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach die berechtigten Forderungen des griechischen Volkes gegenüber der deutschen Regierung unterstützt, dass diese endlich ihre Verantwortung für die historischen Verbrechen während der faschistischen Okkupation übernimmt.
Dazu gehören
1. die Anerkennung der deutschen Verantwortung für die zahllosen Verbrechen gegen die griechische Zivilbevölkerung und eine angemessene Entschädigung der Nachkommen
2. die Bezahlung der deutschen Schulden gegenüber dem griechischen Staat, die sich aus den Zwangskrediten und den Reparationen für die angerichteten Schäden in Griechenland während der Okkupation ergeben.

Bislang verweigert die deutsche Regierung hierzu eine klare Erklärung, während sie – gemeinsam mit der Troika – als Folge der Finanzkrise massive Einschränkungen zu Lasten der griechischen Bevölkerung gegenüber der griechischen Regierung einfordert.
Wir sind mit euch solidarisch und möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass dieses Thema auch in Deutschland Gehör findet.
Deshalb machen wir euch in diesem Rahmen einen konkreten Aktionsvorschlag:
Mitte Juni, konkret am Dienstag, den 13. Juni 2017, wird in Kassel im Rahmen der Internationalen Kunstausstellung documenta 14 die Ausstellung „Europäischer Widerstand gegen den Nazismus“ eröffnet. Dazu möchten wir den Präsidenten Eures Komitees, Manolis Glezos, als Gastredner einladen. Anlässlich seines Aufenthaltes in Kassel würden wir die zahlreich anwesenden internationalen Journalisten zu einer internationalen Pressekonferenz einladen, auf der Manolis Glezos, deutsche Aktivisten und Rechtsanwälte und die FIR ihre gemeinsame Haltung zu den griechischen Forderungen vorstellen.

Auf diesem Weg werden die Erinnerung an den heroischen Kampf der Völker gegen den Faschismus und die aktuelle politische Verantwortung für die Begleichung der Schulden einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.
In diesem Sinne wünschen wir Eurer Beratung einen erfolgreichen Verlauf und freuen uns darauf, im Juni 2017 mit euch zusammen in Kassel das Thema politisch unterstützen zu können.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Μετάφραση του μηνύματος της FIR
Η FIR στα περασμένα χρόνια έχει υποστηρίξει πολλές φορές τις δίκαιες απαιτήσεις του ελληνικού λαού απέναντι στην γερμανική κυβέρνηση με σκοπό να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τα καταγεγραμμένα εγκλήματα κατά την διάρκεια της φασιστικής κατοχής της Ελλάδας.
Η απαίτηση αυτή περιέχει
1. Την αναγνώριση της γερμανικής ευθύνης για τα απειράριθμα εγκλήματα εναντίον των Ελλήνων πολιτών και μια ανάλογη αποζημίωση για τους συγγενείς των θυμάτων.
2. Την πληρωμή των οφειλών της Γερμανίας προς το ελληνικό κράτος, οι οποίες προκύπτουν από τα αναγκαστικά δάνεια και τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προξένησαν στην Ελλάδα τα στρατεύματα κατοχής.
Για όλα αυτά αρνείται η γερμανική κυβέρνηση μια σαφή δήλωση, ενώ μαζί με την Τρόϊκα, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, επιβάλει αβάστακτα μέτρα λιτότητας εναντίον του ελληνικού λαού και απαιτεί τεράστια ποσά από την ελληνική κυβέρνηση.
Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι σας και θέλουμε να προσφέρουμε την συμπαράστασή μας, ώστε και στην Γερμανία να βρει αυτό το θέμα ευήκοα ώτα.
Για τον λόγο αυτό σας κάνουμε στα πλαίσια αυτά την εξής συγκεκριμένη πρόταση δράσης:
Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017, στα πλαίσια της Διεθνούς Εκδήλωσης Τέχνης documenta 14, θα γίνει εκδήλωση με θέμα: «Ευρωπαϊκή Αντίσταση εναντίον του Ναζισμού».
Στην εκδήλωση αυτή θέλουμε να καλέσουμε τον πρόεδρο του δικούς σας Εθνικού Συμβουλίου Mανώλη Γλέζο, ως επισκέπτη ομιλητή.
Με την ευκαιρία της δικής του παρουσίας στο Κάσελ της Γερμανίας θα καλούσαμε όλες τους παρόντες δημοσιογράφους των Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης σε μια διεθνή συνέντευξη τύπου, κατά την οποία ο Μανώλης Γλέζος, Γερμανοί ακτιβιστές και δικηγόροι, καθώς και η Διεθνής Οργάνωση Αντιστασιακών (FIR) θα παρουσιάσουν την κοινή στάση για τις διεκδικήσεις της Ελλάδας.
Με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιαστεί σε ένα ευρύ κύκλο της κοινής γνώμης ο ηρωικός αγώνας των λαών εναντίον του φασισμού, καθώς και η επίκαιρη πολιτική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Γερμανίας.
Σ’ αυτό το πνεύμα σας ευχόμαστε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και χαιρόμαστε, τον Ιούνιο του 2017 μαζί σας στο Κάσελ να υποστηρίξουμε πολιτικά το θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.
Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Η FIR
Χαιρετισμούς απέστειλαν επίσης: Το κόμμα της αριστεράς της Γερμανίας DIE LINKE, η Ομάδα δράσης ΑΚ Δίστομο του Αμβούργου (τα μέλη της κυρίως δικηγόροι), η Οργάνωση Δίωξης Εγκληματιών Πολέμου από το Βούπερταλ,(κυρίως ιστορικοί), η Οργάνωση Συμπαράστασης της κ. Μάριον Σνάιντερ, ο Σμιτ Γκουστάβους και ο Λάμπρος Σαββίδης από το Βερολίνο, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ και ο ιστορικός Μάρτιν Ζέκεντορφ, ιστορικός.
Όλοι τους τονίζουν (είναι κι άλλες οργανώσεις που δεν είχαμε τον χρόνο να τους καλέσουμε στο συνέδριο ή να στείλουν μήνυμα) εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση τους στον αγώνα του Εθνικού Συμβουλίου για τις διεκδικήσεις.
Ορισμένες μόνο δραστηριότητες ενδεικτικά του Δικτύου της Γερμανίας

1 Στις 18 Νοεμβρίου 2016 έγινε εκδήλωση με τίτλο: Αντάρτης – Παρτιζάνος της ελευθερίας, με αφορμή έκθεση για τα εγκλήματα του γερμανικού στρατού στην Κρήτη. Μίλησαν οι Κατερίνα Ρεκ, που κατασκεύασε στο οροπέδιο της Νίδας το μνημείο από πέτρες, που παριστάνει τον αντάρτη και ο ιστορικός Μάρτιν Ζέκεντορφ, που είναι από τους πρώτους Γερμανούς που μας συμπαραστέκονται αδιαλείπτως.

2 Συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που οργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής, την Πέμπτη 4.6.2015, με ευκαιρία την παρουσία στην Ελλάδα του Γερμανού Δικηγόρου Γιόαχιμ Λάου και αντιπροσωπείας του ΑΚ Δίστομο από Αμβούργο της Ρενάτε Χάινεκε και Μάρτιν Κλίνγκνερ.

3 Πρόκειται για μια ομάδα δικηγόρων, επιστημόνων ακτιβιστών με έδρα το Αμβούργο, η οποία από το 2001 πρωτοστατεί στην διεκδίκηση των αποζημιώσεων για τα θύματα του Διστόμου και γενικότερα συμπαραστέκεται στον αγώνα του Εθνικού Συμβουλίου για τις διεκδικήσεις. Κάθε χρόνο παραβρίσκεται στις επετειακές εκδηλώσεις στο Δίστομο και με την ευκαιρία της παρουσίασής τους στην Ελλάδα οργανώνουμε με την συμμετοχή τους εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες, συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις στο Σύνταγμα, την Ακρόπολη και την γερμανική Πρεσβεία ανελλιπώς.

4 Επί προεδρίας της Κωνσταντοπούλου έγινε συνεδρίαση στη Βουλή, στην οποία πήρε μέρος αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου και του ΑΚ Δίστομο με πέντε μέλη τους, ανάμεσα στα οποία η δικηγόροι Ρενάτε Χάινεκε και Μάρτιν Κλίνγκνερ.

5 Συνέδριο στον Δήμο Χαϊδαρίου για τις οφειλές με διεθνή αντιπροσωπεία από ευρωπαϊκές χώρες και αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου.

6 Την Πέμπτη, 11.6.2015 έλαβε χώρα συνέντευξη τύπου, όπου έγινε ανασκόπηση της δράσης του Δικτύου της Γερμανίας από τον υπεύθυνο του Δικτύου της Γερμανίας, συζήτηση για τις οφειλές και αναφορά στις προοπτικές δράσης του Εθνικού Συμβουλίου και του Δικτύου του Εθνικού Συμβουλίου στην Γερμανία.

7 Το Σάββατο 6.6.2015 αναρτήθηκε πανό στην είσοδο της Ακρόπολης από την ομάδα δράσης ΑΚ Δίστομο με αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου. Το πανό έγραφε: Δικαιοσύνη- Αποζημίωση

8 Στις 5.6.2015 έγινε διαδήλωση στο Σύνταγμα και πορεία προς την γερμανική Πρεσβεία. Αντιπροσωπεία από τον Μάρτιν Κλίνγκνερ και τον Δαμιανό Βασιλειάδης επισκέφτηκε τον Πρέσβη και έθεσε τα θέματα των διεκδικήσεων.
9. Περιήγηση της Ομάδας Δίωξης Εγκληματιών Πολέμου στις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας στο διάστημα από 6.6. – 16.6.2014 με συνοδεία του Δαμιανού Βασιλειάδη, υπεύθυνου του Δικτύου Γερμανίας. Επίσκεψη μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Στα πλαίσια αυτά έλαβε χώρα επίσκεψη του Μουσείου Εξορισθέντων και Φυλακισθέντων της Δικτατορίας 1967 -74 και επίσκεψη Μακρονήσου και συνάντηση με αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου.

10. Εκδήλωση στο Βερολίνο για την 70η επέτειο της Σφαγής του Διστόμου. Ημερομηνία 16.6.2014. Στην εκδήλωση αντιπροσωπεύτηκε το Εθνικό Συμβούλιο από το μέλος του Χριστίνα Σταμούλη. Χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος Μανώλης Γλέζος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οργανώθηκε φωτογραφική έκθεση με τίτλο: «Η Ελλάδα υπό τον Αγκυλωτό Σταυρό».

11. Εκδηλώσεις 11.6.2015 στην Αθήνα με αντιπροσωπεία της Ομάδας Δράσης ΑΚ Δίστομο του Αμβούργου και αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου με ποικίλες εκδηλώσεις, όπως διαδήλωση στο Σύνταγμα, πορεία και συμβολική περικύκλωση της γερμανικής Πρεσβείας, δελτίο τύπου στις 12.6.2014 μετά την συνέντευξη τύπου κ.λπ.

12. Στις 7.6.2014 με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια της σφαγής του Διστόμου έγιναν στην Αθήνα με την παρουσία αντιπροσωπείας της Ομάδας Δράσης ΑΚ Δίστομο, αντιπροσωπείας του Εθνικού Συμβουλίου και συμμετοχής αντιπροσωπειών των μαρτυρικών Δήμων και χωριών. Τα συνθήματα που επικρατούσαν ήταν: «Δώστε τώρα τις αποζημιώσεις», Έλληνες και Γερμανοί, όλοι κόντρα στους Ναζί», Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη»

13. Στις 6.6.2014 επισκέφτηκε το Δίστομο η Ομάδα Δίωξης Εγκληματιών Πολέμου, μαζί με την Ομάδα Δράσης ΑΚ Δίστομο.

14. Το ελληνικό Δίκτυο της διεθνούς Οργάνωσης Φίλοι της Φύσης με αντιπροσωπεία υπό τον πρόεδρο των Φίλων της Φύσης Γερμανίας, τον πρόεδρο των Φίλων της Φύσης Ελλάδας, κ. Κώστα Φωτεινάκη και τον υπεύθυνο Γερμανίας Δαμιανό Βασιλειάδη, διοργάνωσε, την 1 Απριλίου 2014 παρουσία βιβλίου του κ. Σαμπασιάκ στην αίθουσα του Άρδην με τίτλο: «Η αντίσταση των Φίλων της Φύσης Γερμανίας, Αυστρίας στο Γ΄ Ράιχ 1933-1943». Εκτός της παρουσίασης του βιβλίου έγινε επίσκεψη στην Καισαριανή και επίσκεψη τόπων μαρτυρίου στην Αθήνα κατά την διάρκεια της κατοχής.

15. Επίσκεψη γερμανικής αντιπροσωπείας υπό την κ. Μάριον Σνάιντερ στα Καλάβρυτα και αντιπροσωπείας του Εθνικού Συμβουλίου. Κατέθεσαν στεφάνι από κοινού η Μάριον Σνάιντερ, ο Χαρίλαος Ερμείδης και ο Δημήτρης Χατζαρόπουλος, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

16. Δεύτερη επίσκεψη Γερμανών Συνδικαλιστών από 21.9. -28.9.2013. Οι Γερμανοί συνδικαλιστές πήραν μέρος σε εκδηλώσεις για τις διεκδικήσεις, αλλά και σε εκδηλώσεις συμπαράστασης στους Έλληνες εργαζόμενους.

17. Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Συλλόγου Δίωξης Εγκληματιών Πολέμου, της ομάδας της Μάριον Σνάιντερ και αντιπροσωπίας στις επετειακές εκδηλώσεις στο Κομμένο 15.8. 18.8.2013.

18. Ξενάγηση σκηνοθετών για την κρίση στην Ελλάδα και συμπαράσταση στον αγώνα του Εθνικού Συμβουλίου από 16.6. -21.6.2013. Συνέντευξη από τον Μανώλη Γλέζο και τον Δαμιανό Βασιλειάδη και επίσκεψη στην Καισαριανή με ξενάγηση του υπεύθυνου για το Σκοπευτήριο από τον Δήμο Καισαριανής.

19. Στις 12.9.2012 αντιπροσωπεία των Γερμανών συνδικαλιστών επισκέφτηκε το Δίστομο με συνοδεία του Δαμιανού Βασιλειάδη. Κατάθεση στεφάνου στο Μαυσωλείο και συζήτηση με τον Δήμαρχο Διστόμου κ.λπ. 16.9.2012 Επίσκεψη συνδικαλιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου με την συνοδεία του Μανώλη Γλέζου.

20. Ταξίδι αλληλεγγύης Γερμανών συνδικαλιστών με επισκέψεις μαρτυρικών τόπων και επαφές με εργατικά σωματεία από 15.9. -22.9.2012.

21. Επίσκεψη της ομάδας Χούβερλινγκε από 19.7. – 21.7.202012 στα Καλάβρυτα και το Δίστομο, με επαφές, συνεντεύξεις και δηλώσεις στον τύπου.

22. Επερώτηση του κόμματος της Αριστεράς DIE LINKE στη γερμανική Βουλή για τις αποζημιώσεις των θυμάτων και τις επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο, στις 6.2.2014. Στην απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σημασία έχει να τονίσουμε ότι η Γερμανική Κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση παραιτήθηκε από τις διεκδικήσεις της.

23. Συμπαράσταση του Hellenic Elektronic Center, αποτελούμενο από έναν σύλλογο Ελλήνων επιστημόνων, ακαδημαϊκών, καθηγητών και δοκτόρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κείμενο για υπογραφές σχετικό με τις διεκδικήσεις μας στις 21.8.2011. Συνέλεξαν περί τις 200 χιλιάδες υπογραφές, γεγονός που δεν είναι ευρύτερα γνωστό

24. Εκδήλωση στην πόλη της Βαυαρίας Bad Reichenhall εναντίον των Γερμανών Ναζί Καταδρομέων με αντιπροσωπεία από το Εθνικό Συμβούλιο και το ΑΚ Δίστομο την άνοιξη του 2016.

25. Εκδήλωση στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας στις 16.11.2014 με συμμετοχή αντιπροσώπων του Εθνικού Συμβουλίου.

26. Εκδήλωση στο Μόναχο στις 30 Ιουνίου 2013 με την με συμμετοχή αντιπροσώπων του Εθνικού Συμβουλίου.

27. Συνέδριο στην Βιάννο το 2013, το 2011 και το 2016, όπου πήραν μέρος αντιπροσωπείες από το Δίκτυο Γερμανίας και στο συνέδριο του 2011 τιμήθηκαν η Ομάδα Δράσης ΑΚ Δίστομο και ο Σμιτ Γκουστάβους με τιμητικές πλακέτες με παράδοση των πλακετών από τον Μανώλη Γλέζο.

28. Περιοδεία του Μανώλη Γλέζου στην Γερμανία με ομιλίες για τις οφειλές από Απρίλιο – Μάιο 2015. Ομιλίες κυρίως στο Αμβούργο Βερολίνο.

29. Εκδηλώσεις στο Βερολίνο και την Βαϊμάρη της Γερμανίας από μέρους του υπεύθυνου Γερμανίας Δαμιανού Βασιλειάδη. Εκδήλωση στην Βαϊμάρη στις 10 και 11 Μαΐου 2015 με την παρουσία δύο μελών του Εθνικού Συμβουλίου, του Δαμιανού Βασιλειάδη και του Δημήτρη Βλαχοπάνου.

30. Μεγάλη εκδήλωση στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας για τις οφειλές της Γερμανίας στις 16.11.2014, στις οποίες πήραν μέρος ο υπεύθυνος Γερμανίας και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Αριστομένης Συγγελάκης και Νότης Μαριάς. Στην εκδήλωση πήρε μέρος και αντιπροσωπεία από τον Σύλλογο Δίωξης Εγκληματιών Πολέμου με επικεφαλής τον Στέφαν Στράκε και από τη Ομάδα Δράσης ΑΚ Δίστομο Μάρτιν Κλίνγκνερ.

31. Εκδήλωση στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας και στην Βόννη στο διάστημα

Στις 30.6.2013 έγινε μεγάλη εκδήλωση στο Μόναχο για τις οφειλές της Γερμανίας.

32 . Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 7μμ
στην MedienGalerie στο Βερολίνο
Η εποχή του τρόμου – Εγκλήματα της Βέρμαχτ στην Κρήτη
“Δολοφονίες και ανθρωποκτονίες για την Μεγάλη Γερμανία”
Τα εγκλήματα της Βέρμαχτ στην Κρήτη και η καλλιέργεια της παράδοσης των ενώσεων Γερμανών αλεξιπτωτιστών και ορεινών καταδρομών.
Οι τιμητικές εκδηλώσεις για την Βέρμαχτ στο Mittenwald, Bad Reichenhall, Μάλεμε και στα Φλώρια.

Όλες οι ανωτέρω αναφορές για τις επισκέψεις και τη συμπαράσταση των Γερμανών Φίλων μας του Δικτύου Γερμανίας είναι μια μικρή περίληψη της δράσης του Δικτύου Γερμανίας του Εθνικού Συμβουλίου και της συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέξει στο βιβλίο μου: Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, με υπότιτλο: Το Δίκτυο του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα στην Γερμανία, εκδ. «Γόρδιος», Αθήνα 2015.
Στην Γερμανία έγιναν και γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις συμπαράστασης στον αγώνα του Εθνικού Συμβουλίου κυρίως στο Βερολίνο, αλλά και σε άλλες πόλεις.

Δαμιανός Βασιλειάδης, υπεύθυνος Γερμανίας από μέρους του Εθνικού Συμβουλίου στην περίοδο από το 2001 έως το 2016
Μέλος του ΙΗΑ

 

ΠΗΓΗ: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img
spot_img