Thursday, June 13, 2024

      Subscribe Now!

 

spot_img
spot_img
In GreekDigital Mobilities Conference -8 & 9 Νοεμβρίου 2021 στην Ελλάδα

Digital Mobilities Conference -8 & 9 Νοεμβρίου 2021 στην Ελλάδα

Latest articles

Ισχυρές συμμαχίες συγκεντρώνει ήδη στο πλευρό του, το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers, το συνέδριο του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads Observatory – DNO), που έχει σκοπό να μελετήσει αλλά και να προωθήσει αυτόν τον νέο τρόπο ζωής. Οι συμμαχίες αυτές καταδεικνύουν τη σημασία που έχει για την ελληνική οικονομία και κοινωνία η προσέλκυση digital nomads.

Το Ελληνικό Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας, (ΕΕΚΚ) ιδρυτικό μέλος του εγκεκριμένου από την ΕΕ, Διακρατικού Σχήματος Κοινωνικής Καινοτομίας SEED, συντονιζόμενο από τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επισήμως δηλώνει και με μεγάλη χαρά την υποστήριξη, συνδρομή και ενεργό συμμετοχή του στο 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers που θα λάβει χώρα στις 08 και 09 Νοεμβρίου και διοργανώνεται από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων, με την εμπλοκή της PHAOS ΚοινΣΕπ και την οργάνωση της The Savvy Reps.com.

Για το ΕΕΚΚ οι Ψηφιακοί Νομάδες συνιστούν μια εξαιρετικά σημαντική, ανερχόμενη και διαρκώς διευρυνόμενη κοινωνική ομάδα, με πολύπλευρες κοινωνικές επεκτάσεις για όλες τις χώρες της Ευρώπης, καθώς και των ΟΤΑ και τις τοπικές κοινότητες αυτών. Οι ψηφιακοί νομάδες αναμένεται να αυξηθούν πληθυσμιακά τα επόμενα χρόνια, ενώ ενσωματώνουν την ουσία της κοινωνικής καινοτομίας, καθώς αποτελούν κινητές μονάδες μεταφοράς γνώσης και διάχυσης της τεχνογνωσίας σε τοπικές κοινότητες. Οι νομάδες κατά την εκτίμηση του ΕΕΚΚ, απλώνονται μέσα στις τοπικές κοινότητες και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως μοχλοί τοπικής ανάπτυξης και προόδου των κοινοτήτων και των πόλεων, που εγκαθίστανται. Το πράττουν αυτό μέσω της οικονομικής διάστασης, αλλά και μέσω της επιστημονικής και πολιτιστικής κουλτούρας που προσδίδουν στις τοπικές κοινότητες ανά την Ελλάδα.

Επιπλέον σύμφωνα με τη διαθέσιμη μελετητική βιβλιογραφία, αυτή η κατηγορία αναπτύσσεται ραγδαία, σε μέγεθος και ένταση, διευρύνεται συνεχώς, λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης τάσης, για αποσύνδεση του χώρου εργασίας από την παροχή υπηρεσιών σε αυτή, και λόγω των σημαντικών τεχνολογικών βελτιώσεων στους τρόπους παροχής εργασίας.

Πλέον αποτελούν σημαντικό μέγεθος της αγοράς εργασίας, και δρουν πολυδιάστατα, πολλές φορές αγγίζοντας και πτυχές της κοινωνίας.

Thanks for reading Hellenic News of America

Επιπλέον, το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers λαμβάνει της υποστήριξης και της αιγίδας της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE, η οποία μάλιστα έχει ήδη σε λειτουργία σχετική ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης των επιστημόνων του εξωτερικού με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δημιουργώντας για πρώτη φορά τέτοια σύγχρονη παροχή εκ μέρους της Πολιτείας. Η πρωτοβουλία επίσης θα συνδράμει με μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσπάθεια, καθώς και το συνέδριο σε μία σειρά πτυχών.

Η θεματολογία του συνεδρίου

Το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers, μέσα από τη θεματολογία που θα καλύψει, έχει ως στόχο να εντρυφήσει στις ανάγκες των ψηφιακών νομάδων και των εξ αποστάσεως εργαζομένων, έτσι ώστε να προετοιμάσει καλύτερα και να μεταφέρει γνώση σε όλους όσους θέλουν να προσελκύσουν αυτούς τους «επισκέπτες». Έλληνες και διεθνείς ομιλητές θα παρουσιάσουν τα best practices προορισμών που είναι top of the list στην κοινότητα των digital nomads και των remote workers ενώ ελληνικοί προορισμοί, φορείς και οργανώσεις θα ξεδιπλώσουν τις δράσεις που έχουν ήδη αναλάβει προκειμένου να προσελκύσουν αυτήν την κοινωνική ομάδα.

Στο συνέδριο επίσης θα αναδειχτεί το οικονομικό και κοινωνικό όφελος που προκύπτει από τη φιλοξενία ψηφιακών νομάδων και εξ αποστάσεως εργαζομένων για έναν προορισμό αλλά και για τη χώρα ολόκληρη. Θα παρουσιαστεί το νέο νομικό πλαίσιο που έχει υιοθετήσει η χώρα μας για την προσέλκυση digital nomads και remote workers και θα εξερευνηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανοίγονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας, ως επακόλουθο της ανάδειξης της Ελλάδας σε προορισμό ιδανικό για digital nomads και remote workers.

Το 1ο Digital Mobilities Conference: Nomads & Remote Workers θα πραγματοποιηθεί online.

Τη διοργάνωση του συνεδρίου αναλαμβάνει η ομάδα των The Savvy Reps, για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads Observatory – DNO).

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο www.digitalmobilities.gr.

Τα hashtags του συνεδρίου είναι #DigitalMobilities #DigitalMobilitiesGR

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

The copyrights for these articles are owned by the Hellenic News of America. They may not be redistributed without the permission of the owner. The opinions expressed by our authors do not necessarily reflect the opinions of the Hellenic News of America and its representatives.

Get Access Now!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img