Καλημέρα Παύλο,

Γνωρίζοντας το πατριωτικο έργο σου και την ιστορία του Εθνικού Συμβουλίου και της Ελληνικής Αναγέννησης στέλνω το κάτωθι μήνυμα προς δημοσίευση στο Hellenic News of America.

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Η Ομογενεια χαιρετίζει τη νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα, το νέο Υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού και συγκεκριμένα ζητά να εφαρμοστούν τα ακόλουθα:

1. Κατάργηση του ΦΠΑ στις φιλανθρωπικές δωρεές από το εξωτερικό
2. Απλούστευση της γραφειοκρατίας για τα περιουσιακά και επιχειρηματικά
3. Φορολογικές διευκολύνσεις για τους ομογενείς
4. Άμεση συνεργασία των εθνοτοπικων οργανώσεων αποδήμων με τους Ελλαδικους περιφερειάρχες
5. Άμεση συνεργασία των επαγγελματικών ομογενειακών οργανώσεων με τα αρμόδια Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας
6. Ομογενειακή ψήφος στο τόπο διαμονής και εκλογή ομογενών βουλευτών Επικράτειας
7. Μεγαλύτερη αστυνόμευση στην Ελλάδα για τη προστασία των πολιτών και τουριστών
Η Ομογενεια είναι έτοιμη να βοηθήσει αφιλοκερδώς με τεχνογνωσία και επενδύσεις!

Με πατριωτικούς χαιρετισμους,

Δρ. Σπύρος Μεζιτης
Ιατρός Ενδοκρινολόγος
Νέα Υόρκη
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής